ทราบหรือไม่? “1 ชม มีคนตาย 2 คน” และ “คนไข้รอคิวนาน 2 ปี กว่าจะได้ผ่าตัดหัวใจ

You are here: